top of page

Heat Waves Effect

🟢 Heat Waves Effect

#ภัยร้อนใกล้ตัว ที่วัคซีนก็ป้องกันไม่ได้


ถึงแม้โลกเราจะประสบปัญหาอย่าง Covid-19 อย่างหนัก แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้ว เทคโนโลยีการแพทย์ จะสามารถผลิตวัคซีนออกมาช่วยเหลือมนุษย์ได้ แต่เชื่อหรือไม่ มีภัยใกล้ตัวที่น่ากลัวเสียยิ่งกว่าโควิดที่เรากำลังมองข้าม สิ่งที่สามารถคร่าชีวิตคนนับแสนในแต่ละปี โดยที่แม้แต่ยาตัวไหนก็ไม่สามารถรักษาได้ นั้นก็คือ "คลื่นความร้อน"


คลื่นความร้อน หรือ Heat waves นั้นเป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน ด้วยเนื้อมือมนุษย์อย่างเราๆ ส่งผลให้มีคลื่นความร้อนที่มนุษย์รับมือไม่ไหว และส่งผลกระทบถึงชีวิต โดยคลื่นความร้อนนั้น เกิดจากการที่มีความร้อนสะสมในพื้นที่นั้นๆ (ไม่มีลม อากาศแห้งจัด) นาน 3-7 วัน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และไม่มีการเคลื่อนที่ ส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อน สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดคลื่นความร้อนนั้นเกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทุกปี อันมีเหตุมาจาก ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ นั้นมีมากขึ้นทุกๆ ปี ทำให้อุณหภูมิโดยรวมนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ประเทศไทยนั้นถือว่าโชคดี เพราะโอกาสเกิด Heat waves นั้นเป็นไปได้ยาก เพราะไม่มีพื้นที่ของการรวมตัวกันของความร้อนนานๆ และยังมีลมเย็นจากทางตอนเหนือ (จากจีน) พัดลงมาทำให้เกิดฝน จึงพอลดความร้อนได้บ้าง แต่ถึงกระนั้น ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่ร้อนมากๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่เกิดคลื่นความร้อน ก็มีคนที่เสียชีวิต จากโรคลมร้อนในทุกๆ ปี


หลายๆ ประเทศเริ่มมีการรณรงค์การลดก๊าซเรือนกระจกมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ เพราะมนุษย์ยังคงต้องใช้ยานพาหนะในการดำรงชีวิต ซึ่งมลพิษจากยานพาหนะ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษ จึงทำให้คิดค้นใช้พลังงานทางเลือกมาทดแทน เพื่อลดมลพิษ โดยการใช้ Electric vehicle หรือ รถไฟฟ้า นั้นเอง


ซึ่งปัญหานี้เป็นสิ่งที่แม้แต่ตัวเราก็ไม่ควรมองข้ามแล้วเพราะถ้าเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อโลกของเรา ก็เหมือนกับเราทำนั้นเข้าใกล้ความตายเร็วขึ้น ถ้าปริมาณคาร์บอน (CO2) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มนุษยชาติคงสูญพันธุ์ก่อนโลกแตกแน่นอน


14 views0 comments