ESG คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญ?ESG ย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลางมากกว่าการแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการลงทุนที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ

Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ บทบาทของบริษัทในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้แหล่งพลังงาน การจัดการของเสีย การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ


Social (สังคม) คือ ความรับผิดชอบต่อผู้คน และสังคมรอบตัวในทุกด้านทั้งพนักงาน ลูกค้า และชุมชน รวมถึงประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เช่น สภาพแวดล้อมการทำงาน สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในที่ทำงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า แม้กระทั่งข้อมูลและความเป็นส่วนตัว


Governance (ธรรมาภิบาล) คือการมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาบริษัทในระยะยาวปัญหาสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้กลายเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับนักลงทุน จำนวนเงินลงทุนที่ยึดตามหลัก ESG ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย


รายงานแนวโน้มการลงทุนประจำปี 2020 ของ United States Forum for Sustainable and Responsible Investment ระบุว่า สินทรัพย์การลงทุนเกี่ยวกับ ESG ภายใต้การจัดการของบริษัทเมื่อต้นปี 2020 อยู่ที่ 17.1 ล้านล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 42% นับตั้งแต่ปี 2018


และจากรายงาน 2018 Global Sustainable Investment Review ซึ่งจัดทำโดยพันธมิตรการลงทุนอย่างยั่งยืนสากล หรือ The Global Sustainable Investment Alliance ระบุว่า การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความยั่งยืน และคำนึงถึงปัจจัย ESG ในต้นปี 2018 มีมูลค่ารวม 30.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 34% ในระยะเวลา 2 ปี (ข้อมูลจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)


ในส่วนของประเทศไทยนั้น ESG ก็กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนหลายรายมีการนำข้อมูลด้าน ESG มาจัดทำรายงานความยั่งยืน (sustainability report) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ควบคู่ไปกับรายงานข้อมูลทางการเงิน ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึง ESG อีกด้วย


-------------------------------------------------------------------------

โลกจะดีขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนของคุณ และเราพร้อมสนับสนุนคุณเต็มที่

ด้วยสินเชื่อพลังงานสะอาดที่ประหยัดพลังงานทุกทางตั้งแต่เริ่มสมัคร !

✅ 𝗚𝗘𝗞𝗢 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 สินเชื่อพลังงานสะอาดที่เข้าถึงง่าย และเข้าใจคุณ

✅ อยู่ที่ไหนก็ขอสินเชื่อ กับเราได้แค่มี GEKO+

ดาวน์โหลดเลย

Google Play Store : https://bit.ly/3DeILSt

‎Apple Store : https://apple.co/2ZRGyxY

----------------------------------------

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox

m.me/gekofinance

Line@ : @GEKOLIFE.TH

IG : @GEKOLIFE.TH

www.finance.geko.life/

#GEKO #GEKOFINANCE #ESG #Finance
16 views0 comments