top of page

10 วิธีช่วยคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลก10 วิธีช่วยคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลก


อากาศดีขึ้นได้ แค่เราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ลดการปล่อยมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ลดการทิ้งของเสีย และช่วยสนับสนุนสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม


1. ส่งเสริมการใช้ซ้ำ ส่งต่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ให้คนที่ต้องการ


2. ปลูกต้นไม้ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน


3. ซื้ออาหารให้พอดีหรือใช้วิธีถนอมอาหารให้กินได้นานๆ เพื่อลดขยะจากอาหารที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน (ก๊าซเรือนกระจก)


4. ลดการใช้น้ำ ช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการสูบและบำบัดน้ำ


5. สนับสนุนบริษัทที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในระดับที่ใหญ่ขึ้น


6. เตือนตัวเอง ให้ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ ทีวี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อไม่ได้ใช้งานเสมอ


7. ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ เพื่อลดขั้นตอนการทำลายแบตเตอรี่ที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ


8. หันมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานและใช้แสงธรรมชาติให้มากที่สุด


9. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการใช้พลังงานเกินจำเป็น


10. เลือกใช้รถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ไม่ปล่อยมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้

เริ่มเลยวันนี้!!!


GEKO Finance ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทุกท่านเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ ด้วยการผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้น้ำมัน


ขับเคลื่อนโลกไปพร้อมกันกับเรา!


----------------------------------------


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ inbox

m.me/gekofinance

Line@ : @GEKOLIFE.TH

IG : @GEKOLIFE.TH

www.finance.geko.life/

#geckolife #GEKO #GEKOFINANCE

17 views0 comments